Çevre Dostu (Yeşil Bina) Sertifikasyonu - Çevre Dostu Binalar

Küresel ısınma ve temiz su arzı gibi çevresel sorunların giderek ciddi boyutlara ulaştığı bugünlerde çevre dostu / sürdürülebilir bina konsepti giderek popüler bir hale gelmektedir. Zira yapılan araştırmalar neticesinde dünyadaki enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 40’ı, su tüketiminin ise yaklaşık yüzde 30’u binalardan kaynaklandığı ortaya konulmuştur. Ayrıca insan hayatının yaklaşık yüzde 90’ı binalarda geçmektedir. Bütün bu sebepler, daha az kaynak tüketen, daha verimli, daha yaşanabilir çevre dostu binalara olan gereksinimi ön plana çıkartmaktadır. Çevre dostu binalar sadece enerji ve su tasarrufu sağlamamaktadır. Bina sakinlerinin sağlığına ve konforuna da büyük önem verilmektedir. Çevre dostu binalar tasarlanırken iç mekan hava kalitesi, doğal aydınlatma, sıcaklık ve nem kontrolü, atık yönetimi gibi insan sağlığını direk etkileyen unsurlar planlanmakta, ayrıca inşaatında kullanılan yöntemler ile son kullanıcıya daha temiz bir ortam bırakılması hedeflenmektedir. Bazı yurt dışı kaynaklı araştırmalara göre, çevre dostu binalarda çalışan veya yaşayanların diğer binalardakilere göre daha az hastalandıkları ve çalışma performanslarının daha yüksek olduğu görülmektedir.

Neden Çevre Dostu Binalar Yapıyoruz?

Geleneksel yöntemler ile inşa edilen binalar, enerji ve malzemenin %70’ini, suyun % 17’sini, ormanların % 25’ni tüketirler ve % 33 CO2 emisyonunu arttırırlar. Geleneksel binalarda sadece % 5 oranında geri dönüşümlü malzeme kullanılmaktadır.

Yeşil Binalar ile; başta enerji ve su tasarrufu olmak üzere, atıkların azaltılması, iç mekan hava kalitesinin artırılması, bina kullanıcısının rahatının ve veriminin artırılması ile çalışanların sağlık giderlerinin azaltılması, düşük işletme ve bakım maliyetleri mümkün olmaktadır. Ortalama olarak Yeşil Binalar, klasik binalara göre % 30 civarında daha az enerji tüketirler. Yeşil Binaların su tüketimi de oldukça düşüktür; susuz pisuarlar, verimli rezervuar, lavabo ve duş bataryaları kullanarak % 50’ye yakın su tasarrufu sağlanabilmektedir. Yeşil projelerde peyzaj alanlarında çeşitli stratejiler izlenerek % 50 su tasarrufu kolaylıkla sağlanabilmektedir.

LEED “Leadership in Energy and Environmental Design”

1998 yılından itibaren uygulanmaya başlanan LEED sertifika sistemi, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilmiş bir çevre dostu bina sertifikasyon sistemidir.

LEED sistemi, tasarım sürecinden başlayarak binanın tamamlanmasına kadar devam eden, uzun bir süreçtir. Bu süreçte, birden çok disiplini ilgilendiren konuları kapsamaktadır. LEED sisteminin değişik bina tiplerine uygun, halen yürürlükte ve geliştirilmekte olan değişik kategorileri vardır. Bunlar şöyledir;

 • Yeni Binalar (New Construction)
 • Çekirdek ve Kabuk (Core & Shell)
 • İç Mekanlar (Commercial Interiors)
 • Okullar (Schools)
 • Varolan Binalar: Operasyon ve Bakım (Existing Buildings: Operation & Maintenance)
 • Müstakil Evler (Homes )
 • Hastane ve Klinikler (Healthcare)
 • Mağazalar (Retail New Construction / Retail Commercial Interiors)
 • Mahalleler (Neighbourhood Development )

LEED sistemi binaları aşağıdaki 7 alt başlık altında inceleyip değerlendirir:

 • 1. Sürdürülebilir Arazi
 • 2. Su Verimliliği
 • 3. Enerji ve Atmosfer
 • 4. Malzemeler ve Kaynaklar
 • 5. İç Mekan Yaşam Kalitesi
 • 6. İnovasyon
 • 7. Yerel Önem Sırası

Her bir alt başlığın altında önkoşullar ve kredi tanımları vardır. Öncelikle önkoşullara uygunluk sağlanacak, daha sonra her bir kredi altındaki puanlar toplanılacaktır. Proje bu alt başlıklarda topladığı puanlara göre Sertifikalı, Gümüş, Altın veya Platin düzeyinde ödüllendirilir. Alınan puanların toplamına göre sertifika seviyeleri şöyledir:

 • Sertifikalı: 40-49 puan
 • Gümüş: 50-59 puan
 • Altın: 60-79 puan
 • Platin: 80-110 puan

LEED başlıkları kapsamında:

 • Toplu taşımanın ve alternatif ulaşım sistemlerinin özendirilmesi,
 • Su tasarrufu ve suyun verimli kullanılması için birtakım metotların uygulanması,
 • Tasarımın ve sistem seçiminin enerji verimliliğinin arttırılması yönünde yapılması,
 • İç hava kalitesinin arttırılması ve kontrolü,
 • İnsan sağlığına zararlı uçucu maddelerin, sigara dumanının engellenmesi ve iç ortamdan uzaklaştırılması,
 • Günışığından faydalanma gibi konular değerlendirilir ve puanlanır.

SUNSETPARK CADDEBOSTAN KONUT PROJESİ VE LEED SİSTEMİ

SUNSETPARK CADDEBOSTAN, LEED New Construction kategorisinde SERTİFİKALI seviyesinde sertifika hedeflemektedir. Bu kapsamda birçok çevre ve insan dostu özellik proje tasarımına ve inşaatına entegre edilecektir. LEED Sistemi kapsamında SUNSETPARK CADDEBOSTAN KONUT projesinde uygulanan öngörülen sürdürülebilir stratejiler ve çözümlerden bazıları şunlardır;

SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ VE LOKASYON

 • SUNSETPARK CADDEBOSTAN sağlıklı ve ekolojik bir yaşam çevresi oluşturma prensibiyle ele alınmıştır. Proje arazisinde bitkilendirme bölgenin iklim ve toprak yapısına uygun türlerde yapılacaktır. Bitkisel peyzaj kararları bölgenin yeşil bütünlüğü göz önünde bulundurularak alınmıştır ve güneş / rüzgar etkilerine ayrıca önem verilmiştir. Mevcut ağaçların korunması esas alınacaktır.
 • Proje arazisinin otobüs ve dolmuş hatlarına yakın seçilmesiyle konut sakinlerinin toplu taşımayı kullanması teşvik edilmiş ve karbon emisyonlarının düşürülmesi hedeflenmiştir.
 • Projede bina girişlerine yakın mesafelere konumlandırılan korunaklı bisiklet parkları ile konut sakinlerinin bisiklet kullanımını artırmak ve bireysel araç kullanımını azaltmak hedeflenmiştir.
 • Otoparklara elektrikli araçlar için elektrik şarj istasyonları yerleştirilerek elektrikli araç kullanımı için alt yapı sağlanacaktır.
 • Otoparklarda bina girişlerine yakın noktalarda düşük emisyonlu araçlar için öncelikli park yerleri ayrılarak düşük emisyonlu araç kullanımı teşvik edilecek ve karbon emisyonlarının düşürülmesi hedeflenecektir.
 • Otoparklarda bina girişlerine yakın noktalarda ortak kullanılan otomobiller ve servis araçları için öncelikli park yerleri ayrılarak bireysel araç kullanımını azaltmak hedeflenecektir.
 • Bina arazisinde geçirgen ve açık renkli kaplama tipleri tercih edilerek, ısı adası etkisinin azaltılması hedeflenecektir.

SU VERİMLİLİĞİ

 • Binada peyzaj tasarımında mümkün olduğunca o bölgenin iklimine uygun, az su tüketen bitki tipleri tercih edilmiştir ve damla sulama da yapılarak peyzaj su tüketiminde %50’ye varan tasarruf sağlanacaktır.
 • Az su tüketen verimli su armatürleri ve rezervuarlar kullanılarak su kullanımında %30’a varan tasarruf sağlanacaktır.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

 • Binadaki enerji harcayan tüm sistemler, LEED tarafından belirtilen uluslararası devreye alma ve test (Commissioning) prosedürlerine uygun olarak denetlenecektir. Gerek montaj gerek kullanım esnasında hedeflenen performans kriterlerine uygun olarak çalıştıkları denetlenen sistemler bu sayede hem arzu edilen performans ve konfor seviyesini sağlayacak, hem de gereksiz enerji harcamasını ve dolayısıyla operasyonel maliyeti en aza indirecektir.
 • Proje kapsamında kullanılan tüm servis sistemlerinin seçimlerinde enerji verimliliğine önem verilecektir. Verimli aydınlatma armatürleri, yüksek izolasyon değerleri, verimli ısıtma, soğutma cihazları ile de Amerikan enerji verimliliği standardı (Ashrae 90.1) gereklilikleri ön planda tutulacaktır. Uluslararası standartlara uygun olarak tasarlanmış bina sistemlerinin enerji sarfiyatları, yapılacak bilgisayarlı enerji modellemesi sonucunda değerlendirilerek olası verimsizlikler daha tasarım aşamasında belirlenerek düzeltilecek ve enerji verimliliğinde optimum çözümler sağlanacaktır. Bu sayede bina kullanıcılarının konforundan ödün verilmeden enerji tüketimleri en aza indirilecektir.
 • Proje kapsamında soğutma sistemlerinde OZON tabakasına zarar vermeyen, çevre dostu soğutucu akışkanlar tercih edilecektir.

MALZEME ve KAYNAKLAR

 • Binada kullanılan tüm inşaat malzemeleri sürdürülebilir ve çevre dostu özellikte olanlardan tercih edilecektir.
 • Binanın inşaatı sırasında çıkan atıkların büyük bir kısmı geri dönüşüme ve/veya geri kullanıma gönderilerek atık sahasına giden miktarlar önemli ölçüde azaltılacaktır. Bu kapsamda inşaat sürecinde çıkan tüm evsel atıklar, geri dönüştürülebilir atıklar düzenli olarak takip edilecektir.
 • Proje kapsamında geri dönüşümlü içerik ve yerel malzeme kullanımına özen gösterilecektir.

İÇ MEKAN KALİTESİ VE KULLANICI KONFORU

 • Bina kullanıcılarının ve içerisinde yaşayacak kişilerin konforu ve sağlığı LEED sisteminin değerlendirdiği ana öğelerdendir. Bu kapsamda binada inşaat esnasında iç mekanlarda kullanılacak yapı kimyasalları, (boya, astar, yapıştırıcı, macun v.s.) içeriğindeki VOC (Uçucu organik zararlı bileşik) oranlarının uluslararası limitlere uygun olanlarından tercih edilecektir.
 • Bina inşaatı sırasında kullanılan tüm malzemeler nemden, tozdan ve kirden korunacak, binada tamamlanan kısımlar detaylı bir şekilde korunarak son kullanıcılara temiz ve sağlıklı bir ortam bırakılması sağlanacaktır.
 • Bina tasarımında günışığından en üst düzeyde faydalanılması esas alınmıştır. Bu sayede hem aydınlatmaya harcanan enerjinin azaltılması, hem de gün ışığının iç mekanlarda yaşayanların üzerindeki olumlu etkilerinin kullanılması hedeflenmektedir. Ayrıca bina cephe tasarımı yapılırken bina kullanıcılarının dış mekanları oturdukları yerden rahatlıkla görebilmelerine dikkat edilmiştir.

Sonuç olarak SUNSETPARK CADDEBOSTAN projesi tasarımında ve inşaatında LEED CERTIFIED kriterlerine uyum sağlayarak, yapılaşmanın çevreye verdiği olumsuz etkileri önleyecek, karbon emisyonlarını azaltacak, ayrıca kullanılan stratejiler ve sistemler sayesinde binanın operasyonu sırasında oluşacak işletim giderlerini azaltarak, operasyonel maliyetleri en aza indirecek şekilde tasarlanacak ve inşa edilecektir.